El programa de Matemàtiques

Les matemàtiques són una matèria instrumental essencial durant l’etapa escolar i més endavant. Les capacitats i l’actitud davant l’aprenentatge que s’adquireixen amb elles aporten a l’alumne una gran ajuda a l’hora d’afrontar qualsevol activitat el dia de demà.

El professor de Kumon aplica el nostre mètode atenent el ritme d’aprenentatge de cada alumne, elabora una planificació individualitzada en funció del ritme de progrés que estima que tindrà l’alumne i la comparteix amb la família regularment.

Des que es va originar el programa, s’han anat introduint canvis en el material didàctic periòdicament amb l’objectiu de millorar-lo, i això ha estat possible gràcies a l’experiència acumulada amb els centenars de milers d’alumnes que han après amb Kumon als cinc continents.