Το πρόγραμμα των Αγγλικών της μεθόδου Kumon.

"Σκοπός του προγράμματος Αγγλικών του Kumon είναι το παιδί σας να αναπτύξει την κατανόηση του γραπτού λόγου σε προχωρημένο επίπεδο. Ο μαθητής δουλεύει αυτόνομα στο πρόγραμμα των Αγγλικών, εξασκώντας την κατανόηση ακουστικών και γραπτών αγγλικών κειμένων. Η αρχή που ακολουθείται είναι αρκετά απλή: Η εξοικείωση με την άγνωστη ύλη γίνεται με την εξειδικευμένη καθοδήγηση του παιδαγωγού με βάση ήδη υπάρχουσες γνώσεις.

Το παιδί σας ξεκινά από ένα άνετο για εκείνο μαθησιακό επίπεδο, ώστε ο παιδαγωγόςτης KUMON να είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι θα έχει γερές βάσεις πάνω στις οποίες θα αναπτύξει τις μαθησιακές του ικανότητες. Στο μάθημα δίνεται προσοχή στην ταχύτητα, τη συγκέντρωση και τον ρυθμό. Κάθε μαθητής ξεκινά από το δικό του σημείο έναρξης, το οποίο καθορίζεται από το προσωπικό διαγνωστικό τεστ κατάταξης.

Το πρόγραμμα των Αγγλικών ξεκινά με απλές λέξεις και βασικές προτάσεις και καταλήγει στην ανάγνωση προχωρημένων κειμένων. Οι μαθητές διευρύνουν πολύ την κατανόηση του γραπτού λόγου μέσω της καθημερινής τριβής στο μάθημα. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να φιλτράρουν στοχευμένα πληροφορίες από απαιτητικά λογοτεχνικά κείμενα, κάτι που αποτελεί σημαντική βάση για την ερμηνεία των κειμένων. Με τον τρόπο αυτό εξασκούνται στην ανάγνωση και δημιουργούνται γερές βάσεις για να ασκούν κριτική σκέψη, να ερμηνεύουν και να επιχειρηματολογούν.

Μέχρι το τέλος του προγράμματος, ο μαθητής αφομοιώνει μαζί με τον εκπαιδευτή την αγγλική γραμματική, συναντά στην αρχή μικρότερες ιστορίες και γενικά κείμενα και, στη συνέχεια, διαβάζει αυθεντικά αποσπάσματα κειμένων από γνωστούς Άγγλους συγγραφείς, όπως ο Ρόαλντ Νταλ, η Άννα Σίγουελ και ο Τσαρλς Ντίκενς."

O Κατανόηση γραπτού λόγου, αυθεντικά κείμενα
N
M
L Κατανόηση γραπτού λόγου
K
J
I Γραμματική
H
G
F Σύνταξη προτάσεων
E
D
C Πρώτη επαφή με τον καθημερινό λόγο
B
A
2A Ανάγνωση και Γραφή
3A
4A
5A Κατανόηση προφορικού λόγου
6A
7A