Η Μέθοδος Kumon και τα πλεονεκτήματά της

Στην Kumon έχουμε ως πρωταρχικό στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή. Οι Παιδαγωγοί της Kumon παρέχουν στους μαθητές τους μόνο όση καθοδήγηση χρειάζονται για να μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις μόνοι τους. Ως εκ τούτου, οι μαθητές μας μαθαίνουν πώς μπορούν να κάνουν οτιδήποτε, εάν προσπαθήσουν, αλλά και αποκτούν αυτοπεποίθηση και αναπτύσσουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν νέες προκλήσεις από μόνοι τους.

Η επιδίωξη της Kumon είναι να αναδεικνύει συγκροτημένα και επιδέξια άτομα που να μπορούν αυτόνομα να χαράξουν το δικό τους μονοπάτι στη ζωή.

Στην Kumon πιστεύουμε ότι το πιο ωφέλιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά είναι να τα εξοπλίσουμε με την ικανότητα να προχωρήσουν στην ύλη του λυκειακού επιπέδου μέσα από την αυτομάθηση όσο το δυνατόν νωρίτερα στη ζωή.

Με τη μέθοδο Kumon, οι μαθητές μελετούν αυτόνομα από μικρή ηλικία και αναπτύσσουν αφενός υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής ικανότητας και αφετέρου τη δυνατότητα αυτόνομης μάθησης. Επιδιώκουμε να παράσχουμε στα παιδιά που μελετούν με τη Μέθοδο Kumon την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις κατάματα, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Γενικά, οι δεξιότητες που αποκομίζουν οι μαθητές μέσω της Μεθόδου Kumon είναι πολύτιμα εφόδια που τους βοηθούν να επιτύχουν τους στόχους και τα όνειρά τους.

Η Μέθοδος Kumon γεννήθηκε μέσα από την αγάπη ενός γονιού για το παιδί του

Στα πρώτα βήματα της δημιουργίας τής Μεθόδου Kumon, ο ιδρυτής της, Toru Kumon, σκέφτηκε ότι εάν ο γιος του μπορούσε να λύσει εύκολα τα μαθηματικά στο λύκειο, θα είχε άφθονο χρόνο να ασχοληθεί με οποιαδήποτε άλλη επιδίωξη τον ενδιέφερε. Έτσι έκατσε να σκεφτεί τι θα μπορούσε να κάνει στο σπίτι για να βοηθήσει τον γιο του να αποκτήσει επάρκεια στα μαθηματικά τού λυκείου.

Προκειμένου να βοηθήσει τον γιο του να αποκτήσει αυτονομία, ο Toru Kumon έφτιαξε το δικό του υλικό μάθησης και τη δική του μέθοδο μελέτης. Έγραψε προβλήματα υπολογισμού σε κόλλες χαρτί που σιγά-σιγά έγιναν φυλλάδια ασκήσεων, και τα συνδύασε με μια μέθοδο αυτομελέτης που θα επέτρεπε στο γιο του να προχωρήσει μόνος του.

Στην πραγματικότητα ο Toru Kumon είχε μόλις δημιουργήσει το πρότυπο στο οποίο βασίστηκε η Μέθοδος Μάθησης Kumon. Είχε βάλει τα θεμέλια αφενός για την εξατομικευμένη προσέγγιση της Kumon που επιτρέπει σε κάθε μαθητή να μαθαίνει σύμφωνα με τη δική του ακαδημαϊκή ικανότητα, και αφετέρου για την επιδίωξη της Kumon για αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών. Και τα δύο αυτά στοιχεία συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι είναι πρωταρχικής σημασίας.

Με τη Μέθοδο Kumon οι μαθητές ξεκινούν τη μελέτη από ένα εύκολο σημείο εκκίνησης που είναι κατάλληλο για το επίπεδο ικανότητας κάθε μαθητή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η ηλικία ή η τάξη στο σχολείο.

Με τη Μέθοδο Kumon οι μαθητές μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τα φυλλάδια ασκήσεων αυτόνομα χωρίς να διδάσκονται

Όταν επιτρέπουμε στους μαθητές να ξεκινήσουν τη μελέτη από ένα σημείο που τους είναι εύκολο, χωρίς να κρίνουμε με βάση την ηλικία ή την τάξη στο σχολείο, τους δίνουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουν την χαρά της μάθησης. Για παράδειγμα, όταν οι μαθητές μελετούν άνετα μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις μόνοι τους, μπορούν να επιτύχουν άριστη βαθμολογία, απολαμβάνουν τη μελέτη τους και μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα φυλλάδια ασκήσεων χωρίς δυσκολία. Επομένως το εύκολο σημείο έναρξης είναι απαραίτητο για να δημιουργηθούν γερές βάσεις μελέτης, με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν αυτόνομα την ακαδημαϊκή ικανότητά τους.

Στην Kumon, δίνουμε στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύσσουν προχωρημένη ακαδημαϊκή και αυτομαθησιακή ικανότητα φροντίζοντας να μελετούν πάντα στο καταλληλότερο επίπεδο για τον καθένα τους.

Και ποιο είναι το «καταλληλότερο» επίπεδο μελέτης; Είναι το βέλτιστο επίπεδο στο οποίο κάθε μαθητής μπορεί να αναπτύσσει ακαδημαϊκή και αυτομαθησιακή ικανότητα. Το επίπεδο αυτό μπορεί να είναι άνετο ή απαιτητικό, ανάλογα με το τι ταιριάζει σε κάθε μαθητή στα διάφορα στάδια των σπουδών του στην Kumon. Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ, ωστόσο, είναι ότι το επίπεδο πρέπει πάντα να είναι εκείνο στο οποίο οι μαθητές μπορούν επανειλημμένα να νιώσουν την αίσθηση της ολοκλήρωσης και της προόδου από μόνοι τους χωρίς να διδάσκονται.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι Παιδαγωγοί της Kumon συνεχώς παρακολουθούν, καθοδηγούν και παρέχουν προκλήσεις στους μαθητές για να αναπτυχθούν με βαθμιαία αύξηση του επιπέδου δυσκολίας των φυλλαδίων εργασίας που τους αναθέτουν, ενώ παράλληλα συνυπολογίζουν και την άνοδο του επιπέδου ακαδημαϊκής ικανότητας του κάθε μαθητή.

Όταν οι μαθητές μελετούν στο καταλληλότερο επίπεδο, τους παρέχεται η κατάλληλη ποσότητα πνευματικών ερεθισμάτων, όπως ακριβώς θα χρειαζόταν να εκτελέσουν σωματικές ασκήσεις για να χτίσουν ένα γερό σώμα. Μέσα από τη συνεχή μελέτη σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση και κατανοούν ότι μπορούν να κάνουν κάτι, αν το προσπαθήσουν, γεγονός που τους επιτρέπει να κατακτήσουν ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής ικανότητας.

Ο στόχος της Μεθόδου Kumon είναι οι μαθητές να ξεπερνούν το επίπεδο της σχολικής τους τάξης μέσα από την αυτομάθηση και να προχωρούν στη μελέτη ύλης λυκειακού επιπέδου σε μικρή ηλικία.

Όταν οι μαθητές μελετούν στο καταλληλότερο επίπεδο σκέφτονται μόνοι τους και λύνουν τις ασκήσεις. Όταν κολλάνε κάπου κοιτάζουν τις υποδείξεις και τα παραδείγματα που είναι ενσωματωμένα στα φυλλάδια ασκήσεων και βρίσκουν μόνοι τους τον τρόπο να λύσουν τις ασκήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η συνεχής μελέτη στο καταλληλότερο επίπεδο προάγει την ικανότητα για αυτόνομη μάθηση δηλ. για αυτομάθηση.

Οι μαθητές μετά χρησιμοποιούν την ικανότητα αυτομάθησης για να περάσουν αυτόνομα πέρα από την σχολική τους τάξη σε προχωρημένα επίπεδα και πιο δύσκολες ασκήσεις.

Εν συντομία, η Μέθοδος Kumon είναι μια μέθοδος μάθησης που αξιοποιεί τις δυνατότητες του κάθε μαθητή και αναπτύσσει την ικανότητά του στο μέγιστο.

Εμείς στην Kumon πιστεύουμε στις εκτεταμένες δυνατότητες των μαθητών μας και θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την ικανότητα κάθε μαθητή. Η Μέθοδος μάθησης Kumon, η οποία δημιουργήθηκε μέσα από τον δεσμό ενός γονιού με το παιδί του, μεταφέρει πιστά τη σκέψη και τις ιδέες του ιδρυτή της, του Toru Kumon. Ταυτόχρονα, πασχίζουμε διαρκώς για κάτι καλύτερο συνεχίζοντας να αναπτύσσουμε τα φυλλάδια ασκήσεων και τη μέθοδο καθοδήγησής μας. Και σήμερα, αυτή η μέθοδος μάθησης συνεχίζει να κινείται πέρα από σύνορα κρατών, φυλές, πολιτισμούς και παραδόσεις, για να φτάσει σε ολοένα και περισσότερες χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο.