Το πρόγραμμα μαθηματικών της Kumon

Το πρόγραμμα μαθηματικών της Kumon έχει στόχο να αναπτύξει σε κάθε μαθητή την ικανότητα κατανόησης μαθηματικών υψηλού επιπέδου, καθώς και τη διάθεση και τις δεξιότητες για αυτομάθηση. Το πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στα φυλλάδια ασκήσεων, προχωράει βήμα-βήμα, από το μέτρημα έως τα ανώτερα μαθηματικά και σε ακόμα πιο προχωρημένα θέματα, χωρίς τη χρήση αριθμομηχανής.

Κάθε μαθητής αρχίζει από το επίπεδο που νιώθει άνετα, ώστε να διαμορφώσει γερές βάσεις για μάθηση και να καλλιεργήσει τις απαραίτητες δεξιότητες μελέτης προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί ύλη πιο προχωρημένου επιπέδου. Τα προσεκτικά σχεδιασμένα φυλλάδια ασκήσεων παρουσιάζουν τα νέα θέματα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να τα κατανοούν μόνοι τους. Ταυτόχρονα τους ενθαρρύνουν να εφαρμόζουν όσα έχουν ήδη μάθει και να λύνουν ασκήσεις που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ.

Με την καθημερινή ενασχόληση με το πρόγραμμα, οι μαθητές της Kumon χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τον από μνήμης λογισμό και αποκτούν αυτοπεποίθηση στην εφαρμογή των δεξιοτήτων τους στις νέες προκλήσεις. Κάθε επίπεδο του προγράμματος μαθηματικών στηρίζεται προοδευτικά στις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο επίπεδο, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη σαφή κατανόηση του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου και τη δυνατότητα εφαρμογής των δεξιοτήτων αυτών στην πράξη.

Δίνεται έμφαση στην ευχέρεια και στην κατανόηση της λειτουργίας των μαθηματικών πράξεων, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επιλέγουν την πλέον αποτελεσματική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων. Μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης, οι μαθητές αναπτύσσουν ευστροφία και αξιοποιούν στο έπακρο τις ικανότητές τους. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό μια γενιά μαθητών με ισχυρή αυτοπεποίθηση, ικανών να διαπρέψουν τόσο στο σχολείο όσο έξω και πέρα από αυτό.

Παράλληλα με τα 20 επίπεδα του βασικού προγράμματος μαθηματικών, παρέχεται ένα πρόσθετο επίπεδο, για να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εφαρμοσμένων μαθηματικών.

O Λογισμός
N
M Συναρτήσεις
L
K
J Αρχές άλγεβρας
I
H
G
F Κλάσματα
E
D Πολλαπλασιασμός, διαίρεση και κάθετες μέθοδοι
C
B
A Γραφή των αριθμών, από μνήμης λογισμός: πρόσθεση και αφαίρεση
2A
3A
4A
5A Μέτρημα
6A