Κλείστε μια δωρεάν συνάντηση αξιολόγησης.

Μάθετε πώς μπορεί η Kumon να βοηθήσει το παιδί σας!

Κάθε οικογένεια μπορεί να επωφεληθεί της δυνατότητας παιδαγωγικής αξιολόγησης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, όπου θα γίνει εντοπισμός της φύσης των ικανοτήτων του παιδιού και θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο η εξατομικευμένη προσέγγιση της Kumon θα το βοηθήσει να κατακτήσει περισσότερα με επιτυχία.

Εκτός της εξαιρετικής ευκαιρίας να γνωρίσετε τον παιδαγωγό του κέντρου και να συζητήσετε τις ανάγκες του παιδιού σας, αυτή η συνάντηση περιλαμβάνει μια διαγνωστική δοκιμασία προκειμένου να αξιολογηθεί το δυναμικό του παιδιού σας. Αφότου ο παιδαγωγός σας εξηγήσει τι περιλαμβάνει η άσκηση με τη μέθοδο Kumon και πώς μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί σας να πραγματώσει το δυναμικό του, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας στην Kumon.
 


* Απαιτούνται πληροφορίες