A Kumon-módszer és erősségei

A Kumonnál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy teljes egészében felszínre hozzuk minden egyes tanulóban rejlő lehetőségeket. A Kumon oktatói épp csak annyi útmutatást adnak a tanulóknak, hogy képesek legyen önmaguktól megoldani a feladatokat. Így a tanulóink ráébrednek arra, hogy bármire képesek, ha próbálkoznak, emellett javul az önbizalmuk, és képessé válnak önállóan szembenézni az új kihívásokkal.

A Kumon célja ügyes, rátermett fiatalokat nevelni, akik az életben képesek önállóan kijelölni a saját útjukat.

A Kumonnál úgy hisszük, hogy a gyermekek számára az a legelőnyösebb, ha képessé tesszük őket arra, hogy a minél korábban elkezdett önálló tanulás révén eljussanak a középiskolai szintig.

A Kumon-módszer segítségével a gyermekek már fiatalkoruktól kezdve önállóan tanulnak, így magas szintű tudományos készségeket és az önálló tanulás képességét sajátítják el. Az a célunk, hogy a Kumon-módszer segítségével felruházzuk a tanulókat azzal a képességgel, hogy a tantermen belül és kívül egyaránt szembe tudjanak nézni a kihívásokkal. Összességében tehát a Kumon révén szerzett készségek sokat segítenek nekik a céljaik és álmaik elérésében.

A Kumon-módszert egy szülőnek a gyermeke iránti szeretete ihlette

A Kumon-módszer kidolgozója, Toru Kumon azt vallotta, hogy ha a fia könnyen meg tudja oldani a matematikai feladatokat az iskolában, akkor sok ideje marad olyan dolgokkal foglalkozni, amik érdeklik. Ezért elgondolkozott azon, hogy mit tudna tenni otthon, hogy a fia jártasabb legyen a középiskolai matematikában.

Toru Kumon azzal a céllal hozta létre a saját tanítási módszerét és tanulóanyagait, hogy segítsen a fiának önállóvá válni. Feladatlapokat készített számítási problémákról, majd ezt egy önképzési módszerrel kombinálta, hogy a fia önállóan lépjen előre.

Toru Kumon lényegében ekkor alkotta meg a Kumon-módszer szerinti tanulás alapjait. Megalapozta a Kumon személyre szabott megközelítését, amely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy a saját tanulmányi szintjükön tanuljanak, továbbá megalapozta a képességek felszínre hozása melletti elkötelezettséget; mi mindkettőre rendkívüli hangsúlyt fektetünk.

A Kumon-módszerrel a tanulók egy könnyű, életkortól vagy iskolai osztálytól függetlenül a számukra megfelelő kiindulópontról kezdenek.

A Kumon-módszerrel a tanulók önállóan dolgoznak a feladatlapokon, anélkül, hogy tanítanák őket

Ha hagyjuk a tanulóknak, hogy egy számukra könnyű pontról kezdjék a tanulást, anélkül, hogy életkor vagy iskolai osztály szerint osztályoznánk őket, akkor meg fogják tapasztalni a tanulás örömét. Például ha kényelmes tempóban dolgoznak, akkor önállóan is tudják végezni a feladatokat, 100 százalékos eredményt érnek el, élvezik a tanulást, és nehézségek nélkül tovább tudnak lépni a következő feladatlapra. Tehát a könnyű kiindulópont alapvetően fontos a tanulás szilárd alapjainak megteremtéséhez, így minden tanuló önállóan fejleszti a tanulmányi készségeit.

A Kumonnál biztosítjuk azt, hogy a tanulók pont a megfelelő szinten tanuljanak, azáltal lehetővé tesszük, hogy haladó tudományos és önképzési készségeket fejlesszenek.

Tehát mi is a „pont megfelelő” szint? Az az optimális szint, amelyen az egyes tanulók tudományos és önképzési készségeket fejlesztenek. Ez a szint lehet könnyű, de kihívást is jelenthet, attól függően, hogy a Kumon-tanulmányok különböző szakaszaiban járó tanulók számára mi a legalkalmasabb. Mindeközben változatlan az, hogy ennek mindig olyan szintnek kell lennie, amelyen a tanulók folyamatosan sikerélményt tapasztalnak, és önállóan, tanítás nélkül haladnak. A Kumon oktatói fokozatosan nehezedő feladatlapok kiosztásával ösztönzik a tanulók fejlődését, a fentieket szem előtt tartva folyamatosan figyelemmel követik, irányítják és kihívások elé állítják a tanulókat, eközben figyelve az egyes tanulók tanulmányi készségeinek a javulására.

Ha a tanulók pont a megfelelő szinten tanulnak, akkor a számukra alkalmas mértékű mentális stimulációt kapnak, ahhoz hasonlóan, mint amikor tornagyakorlatokat végzünk, hogy erősebbek legyen a testünk. Ha folytatják a tanulást ezen a szinten, akkor önbizalmat szereznek, és felismerik azt, hogy véghez tudnak vinni valamit, ha próbálkoznak, ezáltal pedig magasabb szintű tudományos készségekre tesznek szert.

A Kumon-módszer célja, hogy a tanulók az önálló tanulás segítségével meghaladják az iskolai szintet, és már fiatalkorukban középiskolai anyagokat tanuljanak.

Ha a tanulók pont a megfelelő szinten tanulnak, akkor önállóan gondolkoznak és elvégzik a feladatokat. Ha elakadnak, akkor ránéznek a feladatlapokhoz mellékelt segítségre és példákra, és maguktól rájönnek, hogyan kell megoldani a feladatokat. Ezáltal a pont megfelelő szinten folytatott folyamatos tanulás elősegíti az önálló vagy egyéni tanulást.

A tanulók ezt követően arra használják az egyéni tanulási készségeiket, hogy iskolai szintjükön önállóan túllépve magasabb szintre jussanak és nehezebb feladatokat végezzenek el.

Összefoglalva, a Kumon-módszer egy olyan tanulási módszer, amely ki akarja aknázni a gyermekekben rejlő lehetőségeket, és a legmagasabb szintre igyekszik fejleszteni a készségeiket.

Mi a Kumonnál hiszünk a tanulóinkban rejlő rendkívüli lehetőségekben, és szeretnénk továbbfejleszteni mindegyikük képességeit. A Kumon tanulási módszer – mely egykor egy szülő és a gyermeke közötti kötelékből született – hűen képviseli az alapító, Toru Kumon gondolkodását és ötleteit. Ugyanakkor a feladatlapjainkat és oktatási módszereinket fejlesztve igyekszünk folyamatosan fejlődni. És ma, ez a tanulási módszer átível az országok, fajok, kultúrák és hagyományok határain, hogy a világ egyre több országába és régiójába jusson el.