A Kumon matematika témakörei

A feladatlapokra épülő program lépésről lépésre vezeti a diákot a legegyszerűbb számolásos feladatoktól a differenciál- és integrálszámításig és ennél is tovább és mindezt számológép használata nélkül érhetik el a tanulók.

Minden diák arról a szintről indul, ahol biztos a tudása. Erre építhet szilárd alapokat és olyan tanulási képességeket, hogy majd sikeresen megbirkózhasson a nehezebb feladatokkal. A gondosan felépített feladatlapok úgy vezetnek be új témákat, hogy azok egymástól függetlenül is érthetők legyenek, arra serkentve a diákot, hogy használja a már megtanultakat a teljesen új problémák megoldására.

A Kumon diákoknak a napi gyakorlás során fejlődik a fejben való számolási készsége, képességeiket pedig bátran fogják alkalmazni új feladatok megoldásában. A matematika program minden szintje lépésenként bővülve mindig az előző szinten kifejlesztett képességekre épít, biztos tudást ad és egyben képessé tesz a megszerzett tudás használatára.

A hangsúly az alkalmazási képességen és a számítások megértésén van, hogy a tanulók ki tudják választani az adott feladathoz a legjobb megoldási módszert. A diákokat egyénre szabott oktatással fejlesztjük. Gyors észjárású, nagy tudású, magabiztos tanulókat nevelünk, akik sikeresek lesznek az iskolában és azon túl is.

A 20 matematikai alapprogramon felül további, az alkalmazott matematikai témák széles körét lefedő szintet is kínálunk.

O Differenciál- és integrálszámítás
N
M Függvények
L
K
J Elemi algebra
I
H
G
F Törtek
E
D Szorzás, osztás többféle módszerrel
C
B
A Számok írása, összeadás és kivonás fejben
2A
3A
4A
5A Számlálás
6A