A Kumon matematika témakörei

A Kumon matematika programja magas szintű matematikai képességeket, valamint az önálló tanuláshoz szükséges gondolkodást és képességeket igyekszik fejleszteni a gyerekekben. A feladatlapra épülő program lépésről lépésre vezeti a diákot a legegyszerűbb számolásos feladatoktól a differenciál- és integrálszámításig és tovább, mindezt számológép használata nélkül.

Minden diák arról a szintről indul, ahol biztos a tudása. Erre építhet ki szilárd alapokat és olyan tanulási képességeket, hogy majd sikeresen megbirkózhasson a nehezebb feladatokkal. A nagy gonddal felépített feladatlapok úgy vezetnek be új témákat, hogy azok egymástól függetlenül is érthetők legyenek, arra serkentve a diákot, hogy használja a már tanultakat a teljesen új problémák megoldására.

A Kumon diákoknak a napi gyakorlás során fejlődik a fejbeli matematikai érzékük, képességeiket pedig bátran fogják alkalmazni új feladatok megoldásában. A matematika program minden szintje lépésenként bővülve mindig az előző szinten kifejlesztett képességekre épít, biztos tudást ad, és egyben képessé tesz a megszerzett tudás használatára.

A hangsúly az alkalmazási képességen és a számítások megértésén van, hogy a diákok ki tudják választani az adott feladathoz a legjobb megoldási módszert. A diákokat egyénre szabott oktatással fejlesztjük, gyors észjárású, nagy tudású, magabiztos tanulókat nevelünk, akik sikeresek lesznek az iskolában és az iskolán túl is.

A 20 matematikai alapprogramon felül további, az alkalmazott matematikai témák széles körét lefedő szintet is kínálunk.

O Differenciál- és integrálszámítás
N
M Függvények
L
K
J Elemi algebra
I
H
G
F Törtek
E
D Szorzás, osztás többféle módszerrel
C
B
A Számok írása, összeadás és kivonás fejben
2A
3A
4A
5A Számlálás
6A