De Kumon-methode - sterke punten

Kumon richt zich op het ontplooien van het volledige potentieel van elke individuele leerling. Kumon-instructeurs geven leerlingen net genoeg begeleiding, nodig om zelf de oefeningen te kunnen maken. Daardoor leren onze leerlingen al vroeg dat ze alles kunnen als ze maar proberen, bouwen ze zelfvertrouwen op en ontwikkelen ze het vermogen om zelf steeds nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Kumon streeft naar het ontwikkelen van degelijke en vaardige individuen die het vermogen hebben om zelfstandig hun eigen pad te kunnen uitstippelen.

Bij Kumon geloven we dat het beste wat we voor kinderen kunnen doen, is door hen te leren zelfstandig kennis op te doen, waardoor ze het vermogen krijgen om zo vroeg mogelijk in hun leven aan middelbareschool-materiaal te beginnen.

De Kumon-methode helpt kinderen om vanaf jonge leeftijd zelfstandig te leren (en daarin beter te worden) en zo een hoog leervermogen te ontwikkelen. Ons streven is om kinderen de nodige bagage mee te geven zodat ze niet bang zijn om uitdagingen aan te gaan, zowel op school als daarbuiten. De via Kumon opgedane vaardigheden helpen kinderen in grote mate bij het bereiken van hun doelen en dromen.

De Kumon-methode is ontstaan uit de liefde van een vader voor voor zijn kind.

Toru Kumon ontwikkelde de Kumon-methode vanuit de gedachte dat als zijn zoon op school geen moeite zou hebben met wiskunde, hij tijd over zou hebben om andere interesses te ontplooien. Daarom bedacht hij een manier waarop hij zijn zoon thuis kon helpen om zich te bekwamen in de wiskunde van de middelbare school.

Met het doel om zijn zoon te helpen zelfstandig te worden, creëerde Toru Kumon zijn eigen leermaterialen en leermethode. Hij schreef rekenvraagstukken op losse werkbladen en combineerde die met een zelfstudiemethode waarmee zijn zoon op eigen kracht vooruit kon.

En daarmee creëerde Toru Kumon in feite het idee voor de Kumon-leermethode. Hij legde de basis voor Kumons gepersonaliseerde benadering die leerlingen in staat stelt te leren naar eigen leervermogen, en voor Kumons streven naar optimalisatie van potentieel – twee aspecten waaraan we bij Kumon veel belang hechten.
Met de Kumon-methode kan elke leerling beginnen te leren vanaf een makkelijk startpunt dat past bij zijn of haar capaciteiten, zonder dat leeftijd of schooljaar een rol spelen.

De Kumon-methode houdt in dat kinderen leren door werkbladen zelfstandig te maken, zonder de tussenkomst van onderwijzers.

Door leerlingen te laten starten met leren vanaf een punt dat ze gemakkelijk aankunnen, onafhankelijk van leeftijd of schooljaar, ervaren ze hoe leuk leren is. Op een comfortabel leerniveau kunnen ze de werkbladen zelfstandig invullen, kunnen ze een score behalen van 100%, vinden ze leren leuk en kunnen ze zonder problemen doorgaan naar de volgende werkbladen. Een makkelijk startpunt is daarom essentieel voor het creëren van een solide leerbasis, van waaruit leerlingen volledig zelfstandig hun eigen leervermogen kunnen ontwikkelen.

Kumon biedt leerlingen de mogelijkheid om vooruitstrevende leer- en zelfstudiecapaciteiten te ontwikkelen door te zorgen dat ze altijd studeren op het niveau dat precies bij ze past.

Wat is het ‘precies passend’ leerniveau? Een precies passend leerniveau is het optimale niveau voor een individuele leerling om leer- en zelfstudievermogen te ontwikkelen. Afhankelijk van wat voor de leerling binnen de verschillende fasen van Kumon het beste is, kan dat niveau ‘comfortabel’ zijn, of juist 'uitdagend'. Maar in elk geval is het een niveau waarop de leerling herhaaldelijk een gevoel van voldoening kan krijgen en op eigen kracht verder kan zonder onderwezen te worden. Tegen die achtergrond volgen en begeleiden Kumon-instructeurs de leerlingen voortdurend en dagen ze hun uit om verder te groeien door de moeilijkheidsgraad van de werkbladen geleidelijk op te voeren, steeds op basis van de verhoogde leercapaciteit van de betrokken leerling.

Het precies op dat juiste niveau kunnen studeren geeft leerlingen de gepaste mentale stimulus, vergelijkbaar met gepaste fysieke opdrachten nodig om sterk van lichaam en geest te worden. Door steeds op dat precies juiste niveau te leren, krijgen studenten zelfvertrouwen en gaan ze begrijpen dat dingen haalbaar zijn als je ze probeert, en dat stelt ze in staat om een hoog leervermogen op te bouwen.

De Kumon-methode streeft ernaar om kinderen via zelfstudie verder te laten gaan dan hun schooljaar, zodat ze al op jonge leeftijd aan middelbareschool-materiaal kunnen beginnen.

Leerlingen die op precies het juiste niveau studeren, kunnen zelfstandig denken en onafhankelijk de opdrachten voltooien. Als ze daarbij ooit vastlopen, kunnen ze de hints en voorbeelden bekijken die in de werkbladen zijn opgenomen en zo zelf de oplossing uitdokteren. Op die manier bevordert leren op precies het juiste niveau de capaciteit om zelfstandig te leren of zichzelf iets te leren.

Leerlingen gebruiken die capaciteit vervolgens om zelfstandig door te gaan naar een hoger niveau dan hun eigenlijke schooljaarniveau en moeilijkere oefeningen te gaan doen.

Kort gezegd: de Kumon-leermethode zoekt het optimale potentieel van elke individuele leerling en ontwikkelt zijn of haar capaciteiten maximaal.

Wij van Kumon geloven in het enorme potentieel van al onze leerlingen en streven ernaar de capaciteiten van elke individuele leerling verder te ontwikkelen. Ontstaan uit de band tussen een vader en zijn kind, voert de Kumon-leermethode het denken en de ideeën van oprichter Toru Kumon op getrouwe wijze uit. Tegelijkertijd streven we naar voortdurende verbeteringen waarbij onze werkbladen en instructiemethode continu worden bijgeschaafd. Onze leermethode reikt over raciale, culturele, traditionele en landsgrenzen heen en wordt vandaag de dag in een steeds groeiend aantal landen en regio's over de hele wereld toegepast.