Veelvoorkomende vragen met betrekking tot het studeren met Kumon

V: Hoe verschilt Kumon tussen bijles en leren in de klas?

Kumon biedt veel meer dan bijles en verschilt van traditioneel onderwijs in de klas. In plaats van kinderen voor te bereiden op een bepaald proefwerk, geeft Kumon leerlingen de kracht om voor zichzelf te leren, via geïndividualiseerde instructie en zorgvuldig ontwikkelde werkbladen.

Vanaf dag één ervaren de Kumon-leerlingen succes naarmate ze hun vaardigheden voor zelfstandig leren en vertrouwen in hun eigen vermogens ontwikkelen. Daarom is een Kumon-leerling nooit afhankelijk van - of beperkt door - de vaardigheden en kennis van anderen.

V: Is Kumon voor kinderen die moeite hebben met leren of juist voor kinderen die begaafd zijn?

Beide, en alle kinderen daartussen. Wij kunnen dit onderbouwen door onze individuele benadering van onderwijs, die altijd de vraag stelt: “Wat is het beste voor dit individuele kind?” Na een diagnostische test wordt er een individueel studieplan opgezet om aansluitend het vermogen van het kind te ontwikkelen en ze voorbij de Internationale standaard van Kumon te brengen, ongeacht hun startpunt. Kumon verwelkomt leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, begaafde en getalenteerde kinderen, en iedereen die gelooft dat ze meer kunnen bereiken en hun potentieel kunnen waarmaken.

V: Hoe oud moet je zijn om te beginnen met het leren met behulp van Kumon?

Leerlingen kunnen op elke leeftijd met Kumon beginnen. We hebben kinderen van twee jaar die bij ons studeren, en kinderen die bijna naar de universiteit gaan. Hoe jonger kinderen beginnen, hoe eerder ze kunnen beginnen met het ontwikkelen van vaardigheden om het grootste cumulatieve voordeel te behalen. Zodra u vindt, dat uw gezin klaar is voor een studie op de lange termijn, is Kumon er klaar voor om uw doelen te helpen bereiken.

V: Hoe verhoudt het Kumon-programma zich tot de leeftijd van een kind?

Dat doet het niet. Een Kumon-leerling gaat verder op basis van zijn huidige vermogen en niet van zijn leeftijd. We zijn van mening dat ieder kind een onbeperkt potentieel heeft en uiteindelijk gevorderd werk aankan, door middel van eenpunktueel uitgevoerde, geïndividualiseerde instructie. We hebben kinderen van vergelijkbare leeftijden die verschillend materiaal bestuderen en kinderen van verschillende leeftijden die hetzelfde materiaal bestuderen. Alles hangt af van de behoeften en mogelijkheden van de leerling, niet van hoe oud ze zijn.

V: Hoe helpt Kumon mijn kind bij zijn schoolwerk?

Aangezien het een mondiaal programma is, volgt Kumon geen schoolcurriculum, maar is het eerder complementair voor curricula overal ter wereld. Het primaire doel van de Kumon-methode is het ontwikkelen van vaardigheden voor zelfstandig leren. Om dit te bereiken, gaat het studeren met Kumon leerlingen verder dan het niveau dat ze leren op school, en biedt het leermateriaal waarmee ze niet vertrouwd zijn. Het dwingt hen om nieuwe leerstrategieën te ontwikkelen om effectief om te kunnen gaan met nieuwe uitdagingen.

Deze vaardigheden voor zelfstandig leren verbeteren vervolgens de prestaties van leerlingen in het hele schoolcurriculum. Wij zijn van mening dat iedere Kumon-leerling het potentieel heeft om meer gevorderd werk te verrichten, verder dan de internationale standaard voor hun leeftijd, waardoor ze de (mentale) kracht krijgen om het beste uit school te halen en te slagen in de maatschappij.

Kumon opereert op exact het juiste niveau voor elke leerling - ongeacht hun leeftijd. Nogmaals verzekeren we dat het materiaal waarmee alle kinderen te maken krijgen, hun vaardigheden, zelfvertrouwen en vermogen uitbreidt en ontwikkelt. Dit type individuele differentiatie is een uniek voordeel van het programma en zorgt dat het een effectieve aanvulling is op het schoolcurriculum.

V: Waarom vullen Kumon-leerlingen iedere dag werkbladen in?

Het iedere dag werken is inderdaad een inzet die inzet, betrokkenheid en doorzettingsvermogen vereist, zelfs als de hoeveelheid werk tamelijk klein is. We gebruiken deze benadering omdat het voltooien van een passende hoeveelheid werk op reguliere basis eenvoudigweg effectiever is dan langere studiesessies met uitgebreide pauzes. Ze leren efficiënter en boeken grotere voortuitgang bij het toepassen wat ze hebben geleerd. Dit gevoel van routine stimuleert ook effectieve studiegewoonten en een positieve houding tot studeren.

V: Waarom legt Kumon zoveel belang op het timen van werk?

Vlot kunnen werken en studeren is integraal voor het onder de knie krijgen van een onderwerp; dit betekent dat men niet alleen in staat is het werk nauwkeurig, maar ook snel te kunnen voltooien. Het vinden van het antwoord op de som 8 x 7 is één ding, het antwoord onmiddellijk kunnen oproepen is iets heel anders. Vlotheid, niet alleen nauwkeurigheid is noodzakelijk als uw kind uitdagender werk met succes wil aanpakken.

V: Hoe krijgt een Kumon-leerling les?

Kumon is een zelfstudieprogramma. Aangezien Kumon zich richt op het ontwikkelen van zelfstandige studievaardigheden, staat er bij een Kumon-studiecentrum geen onderwijzer voor de klas. De zorgvuldig ontwikkelde werkbladen leren leerlingen hoe ze zelf het antwoord kunnen vinden, terwijl hun instructeur hen op hun reis begeleidt. De rol van de instructeur is het observeren van hoe het kind werkt waarbij hij of zij ervoor zorgt dat het zich in het juiste tempo ontwikkelt en dat is gebaseerdop hun huidige vermogen.

V: Hoeveel ondersteuning moet ik mijn kind thuis geven?

Achter iedere succesvolle leerling staat een ouder die steun biedt, en dit is nergens meer waar dan bij het studeren met Kumon. Uw kind moet in staat zijn om het dagelijkse huiswerk zelfstandig te voltooien aangezien elk werkblad verder bouwt op vaardigheden die ze hebben ontwikkeld op het vorige niveau. Uw kind mag u zeker om hulp vragen, maar u moet ervoor zorgen dat ze het werk zo veel mogelijk zelf doen.

Om uw kind te ondersteunen bij het thuis leren moet u:
• hen een reguliere tijd en plek om te studeren bieden
• ervoor zorgen dat de ruimte waar ze studeren geen afleidingen biedt
• het werk van iedere dag markeren, zodat het kind fouten direct kan corrigeren
• veel lof en aanmoediging geven
• een goede communicatie met uw instructeur onderhouden.