Zgłoś się tutaj

Popularne pytania zawiązane z zakupem franczyzy Kumon

Pyt.: Jakie są korzyści zakupu franczyzy Kumon?

Kumon oferuje sprawdzony model biznesowy oraz wsparcie uznanej i cenionej firmy. Oferujemy obszerny program szkoleniowy i wsparcie, dzięki którym będziesz mógł we właściwy sposób stosować naszą sprawdzoną metodę. Będziesz mógł także wykorzystać istniejącą świadomość marki Kumon, aby uzyskać zwrot z dokonanych inwestycji.

Pyt.: Co oznacza bycie franczyzobiorcą Kumon?

Jako franczyzobiorca będziesz mógł prowadzić swoją własną firmę zgodnie z opracowanym przez Kumon wzorcem biznesowym oraz stosować unikalną metodę Kumon. Programy Kumon są opracowane tak, by uczniowie mogli pracować samodzielnie przy wsparciu Instruktora. Dla Ciebie jako Instruktora zrozumienie programów jest niezbędne, aby uczniowie mogli odnieść sukces, i dlatego też dokładnie zapoznasz się z materiałami dotyczącymi programu podczas wstępnego i dalszego szkolenia.

Pyt.: Ile czasu musiałbym zainwestować we franczyzę Kumon?

Jest to działalność w pełnym wymiarze godzin.

Pyt.: Czego Kumon szuka w potencjalnym Instruktorze?

Interesują nas osoby, które pasjonują się edukacją i rozwojem dzieci, chcą prowadzić własną firmę i posiadają biegłą znajomość matematyki i języka angielskiego. Kumon zapewnia pełne szkolenie w zakresie realizacji naszych programów. Nasi instruktorzy posiadają rożne umiejętności i doświadczenie, ale wszyscy kandydaci, aby pomyślnie przejść przez proces rekrutacji, muszą posiadać wykształcenie wyższe, prawo jazdy oraz prawo do pracy. Każdy z potencjalnych Instruktorów musi także pomyślnie zdać test z matematyki i języka angielskiego.

Pyt.: Kiedy otwarte jest centrum edukacji Kumon?

Zajęcia w centrum prowadzone są zazwyczaj od dwóch do sześciu dni w tygodniu. Poza zajęciami musisz być elastyczny i dostosowywać się do potrzeb firmy. Wraz z jej rozwojem konieczne może być wydłużenie godzin zajęć i otwarcie centrum w dodatkowych dniach zgodnie z potrzebami klientów.

Pierwsze sześć miesięcy może być dość trudne, gdyż w tym czasie będziesz nadal uczyć się o programach, a także rekrutować nowych uczniów i personel, a zatem będziesz musiał być przygotowany i dobrze zorganizowany.
 

Pyt.: Ile mogę zarobić jako franczyzobiorca Kumon?

Zależy to od tego, jak bardzo jesteś w stanie rozwinąć swoją firmę. Prowadząc jednak uznane centrum edukacji o stabilnej liczbie ponad 200 uczniów, możesz spodziewać się zarobków w wysokości od 42.000€ P.a. do 54.000€ P.a. po odliczeniu opłat licencyjnych i kosztów operacyjnych.

Pyt.: Co jest konieczne, aby zdać test?

Musisz posiadać dobrą znajomość matematyki i języka angielskiego, do poziomu szkoły średniej.

Pyt.: Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie wstępne trwa dwa tygodnie i podzielone jest na dwie części, z których każda trwa tydzień. W trakcie szkolenia zapoznasz się ze wszystkimi podstawowymi zagadnieniami związanymi z naszymi unikalnymi programami, prowadzeniem centrum edukacji Kumon i rozwojem swojej firmy.

Wykonasz także wymagane zadania domowe i opracujesz plan biznesowy, do którego otrzymasz szablon. Cały proces trwa około dwóch miesięcy.

W ciągu pierwszego roku, kiedy Twoje centrum będzie już otwarte, odbywały będą się dalsze szkolenia, aż uzyskasz pełne kwalifikacje. Oferujemy także dalsze szkolenia przez cały czas prowadzenia firmy.

Pyt.: Jakie wsparcie otrzymam w zakresie marketingu?

Będąc franczyzobiorcą Kumon, możesz korzystać z naszej marki i materiałów promocyjnych. Obejmuje to reklamę, produkcję materiałów i kampanie promocyjne. Możesz także wykorzystywać nasze doświadczenie i specjalistyczną wiedzę. Oferujemy marketing na skalę krajową, stronę internetową Kumon, Twoją własną mikrostronę oraz centrum obsługi klienta, którego zadaniem jest przekazywanie Tobie wszelkich nowych zgłoszeń.

Pyt.: Czy centrum edukacji może znajdować się w dowolnym typie lokalu?

Centrum edukacji Kumon musi być miejscem odpowiednim dla dzieci, o właściwej wielkości i w stosownym stanie technicznym. Musi także być zgodne z przepisami prawa w zakresie BHP. Nasi Instruktorzy coraz częściej wybierają powierzchnie komercyjne (biurowe), gdyż oferuje to wysoką widoczność marki.
Aktualnie Kumon oferuje jednak nowym franczyzobiorcom dwa różne modele biznesowe: powierzchnie komercyjne i powierzchnie komunalne.

  • Powierzchnie komercyjne – może to być powierzchnia handlowa lub niehandlowa, jak np. lokale biurowe, oferujące wysoką widoczność marki, łatwy dostęp i możliwość oznakowania. Przed zatwierdzeniem lokalu Kumon może zaoferować poradę i pomoc w tym zakresie.
  • Powierzchnie komunalne – wśród lokali, które cieszą się powodzeniem, wymienić można domy kultury, klasy szkolne i wiele innych.

Pyt.: Czy muszę posiadać zaświadczenie o niekaralności?

W ramach procesu aplikacyjnego będziesz musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności, gdy zostaniesz zaproszony do wzięcia udziału w szkoleniu.

Pyt.: Myślę o pracy z partnerem - czy obaj możemy być franczyzobiorcami jednego centrum?

Nie. Franczyzobiorcą może być tylko jedna osoba. Jeśli jednak chciałbyś zatrudnić swojego partnera w charakterze starszego asystenta nauczania, jest to możliwe i wielu Instruktorów stosuje taki model. Tylko jedna osoba we franczyzie może wziąć udział w szkoleniu, a Kumon zawiera tylko jedną umowę z osobą, która ją podpisuje.