FAQs

Pyt.: Dlaczego KUMON to więcej niż korepetycje?

Z KUMON uczniowie najpierw systematycznie uzupełniają swoje braki i nabywają solidną bazę. Wzmocniona zostaje ich koncentracja i wytrwałość- ważne aspekty osobistego sukcesu w nauce. Dzięki przewadze nad poziomem szkolnym łatwiej przychodzi im nauka w szkole, kształtuje się sukces i wiara w siebie. Wdrażają w sposób ukierunkowany nabyte techniki nauki, uczą się efektywniej - a ostatecznie mają dzięki temu więcej wolnego czasu. Dobre oceny to początek, pasja do nauki pozostaje na całe życie.

Pyt.: Od jakiego wieku dzieci mogą rozpocząć naukę w KUMON?

Człowiek od urodzenia potrafi się uczyć. Każdy z doświadczenia wie, że małe dziecko łatwiej uczy się jednego lub kilku języków, co osobie dorosłej przychodzi z większą trudnością. W KUMON są już dzieci czteroletnie, które np. zaczynają naukę języka angielskiego, z łatwością słuchając i powtarzając. Podobnie jest w przypadku „języka” matematyki. Już we wczesnym dzieciństwie dzieci są w stanie rozpoznawać i rozumieć pojęcia wielkości, ilości, długości lub szeregi. Zakładając, że są to rzeczy, które towarzyszą im w codziennym życiu. Im wcześniej dziecko zacznie zapoznawać się z podstawami języka matematyki, tym łatwiej przyjdzie mu później rozwinąć myślenie matematyczne. Materiał do nauki KUMON jest tak zbudowany, że mogą z nim pracować również małe dzieci. Zarówno w przypadku języka angielskiego, jak i matematyki.

Pyt.: Ile kosztuje KUMON?

Rejestracja i opłaty miesięczne ustalane są przez instruktora danego centrum nauczania. Więcej informacji znajdą Państwo klikając tutaj.

Pyt.: W jakim stopniu KUMON jest indywidualny?

Każdy człowiek jest wyjątkowy! W KUMON każdy uczeń otrzymuje zadania, których liczba i poziom trudności dostosowany jest dokładnie do niego. Pracuje w optymalnym zakresie nauki, to znaczy na poziomie, który go ani nie przewyższa, ani nie jest za niski. Poprzez indywidualną klasyfikację określa się, na którym poziomie powinien wejść do programu nauczania. W ten sposób uczeń rozwija zdolność do nauki, zwiększa umiejętność koncentracji i rozwija wiarę w siebie.

Pyt.: Dlaczego uczniowie pracują codziennie?

Jak pokazuje nasze doświadczenie codzienna praca przyczynia się do tego, że dzieci uczą się szybciej i trwalej. Alternatywa - opanowywanie od czasu do czasu dużej ilości materiału - prowadzi do tego, że dzieciom trudniej jest korzystać z wcześniej opanowanego materiału. Obowiązek codziennej nauki wymaga wprawdzie nakładu i wytrwałości, jednak jesteśmy przekonani, że jest to niezbędny warunek, by rozwinąć wydajność, efektywne techniki pracy i pozytywne nastawienie, a potencjał każdego dziecka zamienić w rzeczywisty sukces.

Pyt.: Moje dziecko ma strach przed egzaminami. W jaki sposób KUMON może pomóc?

Od początku dzieci i młodzież trenują z KUMON płynną pracę i zwiększają swoją zdolność koncentracji. Poprzez codzienny kontakt z czynnikiem czasu uczą się, jak skrupulatnie obchodzić się z ograniczeniem czasowym. Pomaga im to nie tracić nerwów pod naciskiem czasu podczas egzaminów.

A co najważniejsze: z KUMON uczniowie uczą się ponad poziomem klasy. Dzięki tak nabytej przewadze wiele egzaminów przestaje budzić strach. Rodzice mówią, że matematyka z przedmiotu budzącego lęk, zmienia się w ulubiony przedmiot.

Pyt.: Moje dziecko jest uzdolnione. W jaki sposób KUMON może mu dodatkowo pomóc?

Uzdolnione dzieci wymagają dodatkowo wyzwań. KUMON reaguje na nie indywidualnym programem nauczania. By zaspokoić ciekawość i zapał do nauki, niektóre dzieci potrzebują większych wyzwań niż te które daje szkoła. KUMON wymaga i wspiera każde dziecko zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. W Niemczech oferowane są kompleksowe programy nauczania matematyki i angielskiego. Celem metody nauczania KUMON jest optymalne wspieranie dzieci w ich rozwoju, dzięki czemu mogą bezgranicznie rozwijać swoje umiejętności/ swój potencjał.

Pyt.: Jakie przedmioty oferuje KUMON w Niemczech?

W centrum nauczania KUMON oferowane są przedmioty: matematyka i angielski.

Pyt.: Zadania domowe są obciążeniem. Dodatkowo KUMON: jak może to zmniejszyć obciążenie?

Z KUMON uczniowie najpierw nadrabiają deficyty, trenują przy tym również ukierunkowaną płynną naukę i zwiększają swoją zdolność koncentracji. Automatycznie szybciej radzą sobie z zadaniami domowymi. I najważniejsze: stopniowo i sprawnie uczniowie przechodzą z KUMON do pracy na wyższym poziomie niż ich poziom szkolny. Dzięki tak nabytej przewadze również szkolne zadania domowe stają się znacznie łatwiejsze. Wiele rodziców informuje, że dzięki KUMON ich dzieci aktywniej się uczą, samodzielnie radzą sobie ze szkolną codziennością i mają więcej czasu na inne zainteresowania.

Pyt.: Dlaczego KUMON oferuje matematykę i języki obce?

Jako nauczyciel matematyki w szkole publicznej, Toru Kumon często musiał obserwować, że wielu uczniów nie może realizować swoich planów na przyszłość, ponieważ mają słabe stopnie z matematyki. To był wystarczający powód dla Toru Kumon, by opracować metodę, która ułatwi dzieciom maksymalnie rozwinąć zdolności matematyczne. W ten sposób opracował materiały do nauki matematyki. Był on również zdania, że w celu rozwijania zdolności akademickich bardzo ważna jest nauka języka. Dlatego w Japonii zostały opracowane programy nauczania dla przedmiotów „język ojczysty” i język angielski. W Niemczech w wielu centrach nauczania obok matematyki oferowany jest również język angielski jako język obcy.

Pyt.: W jaki sposób uczniowie uczą się języka angielskiego z KUMON?

Indywidualny program nauczania KUMON dla języka angielskiego jest tak skonstruowany, że uczniowie najpierw uczą się intuicyjnie, podobnie jak uczą się języka ojczystego:przez słuchanie CD rozwijane jest rozumienie ze słuchu, przez powtarzanie uczona jest wymowa. Następnie w ramach różnych ćwiczeń pisemnych trenowane jest czytanie i pisanie. Celem programu języka angielskiego jest zmotywowanie uczniów do tego, by z przyjemnością mogli czytać i rozumieć oryginalne teksty w języku angielskim. Rodzice informują, że ich dzieci z programem nauczania KUMON w prosty sposób uczą się języka angielskiego, chętnie zdobywają wiedzę językową i szybko ją przyswajają. Obok fachowych umiejętności zdobywają podstawy, takie jak koncentracja, wytrwałość i radość z wyzwań - cech, które są bardzo przydatne w życiu.

Pyt.: Jeżeli moje dziecko zapisze się na obydwa przedmioty: czy nie będzie to za duże obciążenie dla niego?

Niekoniecznie: kto zapisał się na dwa przedmioty, często robi szybsze postępy niż ta osoba, która wybrała jeden przedmiot. Zaletą metody nauczania KUMON jest to, że uczniowie przez wiedzę fachową w zakresie matematyki i języka angielskiego nabywają wartościowe podstawy, jak radość z nauki, koncentracja i wytrwałość - umiejętności, które wzbogacają ich całe życie.

Pyt.: Dlaczego czynnik „czasu" odgrywa tak istotną rolę w KUMON?

Na podstawie czasu, które dziecko potrzebuje na rozwiązanie określonej liczby zadań, ustalamy, czy dziecko nie tylko zrozumiało materiał, lecz również potrafi z niego kompleksowo korzystać. Dopiero gdy dziecko faktycznie bez problemu opanuje aktualną dziedzinę nauki, może wejść na kolejny, wyższy poziom z takim samym sukcesem i radością. Ponadto dziecko uczy się samodzielnego obchodzenia się z czasem - również to stanowi przygotowanie do życia.

Pyt.: Czy KUMON to dobre uzupełnienie szkoły?

Pierwotnie Toru Kumon opracował metodę dla swojego syna. Jako ojciec chciał wspierać swojego syna w domu, by jego dziecko mogło cieszyć się latami szkolnymi i było dobrze przygotowane na przyszłość. W tym kontekście do dzisiaj nic się nie zmieniło. Umiejętności, które dzieci rozwijają przez naukę z KUMON, nie ograniczają się wyłącznie do umiejętności liczenia, lecz obejmują również inne obszary. Tym sposobem np. zwiększana jest umiejętność koncentracji, zwiększana jest wytrzymałość, zmienia się nastawienie do nauki, buduje się zdolność uczenia się. Decydujące jednak jest to, że dzieci odkrywają radość z uczenia. Dowiadują się, jak ekscytujące jest odkrywanie nieznanych treści i tematów. I doświadczają, że posiadają umiejętność stawiania sobie nowych wyzwań i samodzielnego rozwiązywania problemów. Wiedza ta pomaga im w szkole, a później w życiu. Dlatego wierzymy, że KUMON stanowi dobre uzupełnienie dla szkoły i pomaga w ogólnym rozwoju dzieci.

Pyt.: Jak długo dzieci powinny być w KUMON?

Celem dla wszystkich uczniów KUMON jest zakończenie programu nauczania KUMON, by optymalnie przygotować się do matury. Z doświadczenia wiemy, że uczniowie potrzebują około trzech lat, by zakończyć program języka angielskiego, ew. cztery lata, by z sukcesem przerobić wszystkie tematy programu matematyki. Obok tego długoterminowego celu uczniowie mają również cele na najbliższą przyszłość. Wasz instruktor KUMON po określeniu umiejętności Waszego dziecka na podstawie testu klasyfikacyjnego przygotuje dla Was konkretny i indywidualnie dopasowany do Waszego dziecka plan.

Pyt.: Czy moje dziecko będzie się nudzić w szkole, jeżeli w KUMON uczy się ponad materiał szkolny?

Tim gra w drużynie piłkarskiej. Jest w niej super gwiazdą. Lena gra na pianinie niczym wielka pianistka. Czy uważacie Państwo, że ta dwójka dzieci nudzi się podczas lekcji WF-u lub muzyki? Wręcz przeciwnie. Cieszą się ze swoich ulubionych przedmiotów i czekają z niecierpliwością, co będzie następne. W przypadku matematyki i języka sprawa wygląda podobnie. Wiara w siebie, którą dzieci nabywają dzięki codziennej pracy z KUMON wspiera ich aktywny udział w lekcji. Często dzieci pokazują gotowość pomagania innym osobom w klasie. Znalezienie okazji do przekazania swojej wiedzy i umiejętności innym jest dla dzieci fascynujące.

Pyt.: Jak mam wspierać dziecko w domu?

Rola rodziców jest decydująca. Wraz z pomocą i zachętą muszą dbać o atmosferę koncentracji, w której ich dziecko może się uczyć w domu. Dziecko powinno być w stanie samemu rozwiązywać codzienne zadania, ponieważ każdy arkusz zadań opiera się na umiejętnościach, które zostały opanowane podczas poprzedniego etapu. Oczywiście dziecko może prosić Państwa o pomoc, jednak powinni Państwo pamiętać, by w miarę możliwości dziecko samo rozwiązywało zadania.

By wspierać Państwa dziecko w domu powinni Państwo:

wybrać stałe miejsce i regularny czas pracy.
stworzyć obszar nauki odizolowany od zakłóceń.
codziennie kontrolować arkusze zadań , by Państwa dziecko mogło samodzielnie skorygować błędy.
często chwalić i motywować swoje dziecko.
dbać o dobry kontakt z instruktorem.

Pyt.: W jaki sposób nagradzane są postępy mojego dziecka?

W KUMON naszym celem jest, by dziecko rozwijało własną motywację do radzenia sobie z wyzwaniami. Wymagane do tego kwalifikacje, takie jak świadomość osiągnięć i poczucie własnej wartości wspierane są przez opanowywanie zaawansowanych treści naukowych. Poza tym według nas istotnym jest, by chwalić naszych uczniów za ich sukcesy.

Uczniowie KUMON mogą otrzymywać wiele odznaczeń tak długo, jak biorą udział w programie.Odznaczenia przyznawane są za osiąganie ważnych celów etapowych i opanowanie materiałów naukowych, które przekraczają poziomem jego grupę wiekową. Uczniowie, które uczą się ponad poziomem klasy, i tacy, którzy ukończyli całe programy matematyki i języka angielskiego otrzymują specjalne certyfikaty.

Również ukończenie każdego, pojedynczego etapu nagradzane jest certyfikatem, a uczniowie, którzy osiągną poziom G jeszcze w czasie nauki w szkole podstawowej, otrzymują specjalne odznaczenie.

Pyt.: Dlaczego KUMON przykłada tak duże znaczenie do czynnika czasowego?

Możliwość nieprzerwanego pracowania nad czymś pozwala nie tylko na dokładną, lecz również szybką i łatwą pracę. Znalezienie rozwiązania dla zadania 8x7 to jedna sprawa, jednak posiadanie gotowej odpowiedzi od razu, to inna sprawa. Ta umiejętność jest warunkiem, by uczniowie w toku dalszego planu nauki potrafili z sukcesem rozwiązywać bardziej wymagające zadania.