Nasze programy

Unikalne podejście

Programy Kumon to oparte na arkuszach ćwiczeń programy nauczania, mające na celu rozwój potencjału każdego dziecka. Istotą metody Kumon jest zasada rozwijania w uczniach pewności siebie i odwagi, by stawiać czoła nowym wyzwaniom i dążyć do realizacji własnych celów.

Pragniemy stworzyć pokolenie pewnych siebie, niezależnych uczniów, którzy są dumni ze swojej nauki. Dlatego też nasze podejście do uczenia się różni się od tradycyjnych metod edukacji uzupełniającej. W Kumon dzieci rozwijają się dzięki nabywaniu umiejętności samodzielnego uczenia się, a nie poprzez nauczanie w tradycyjnym sensie.

Programy do nauki matematyki i języka angielskiego

W każdym z programów uczniowie rozpoczynają naukę od swojego własnego punktu wyjściowego, który ustalany jest indywidualnie, i we własnym tempie przechodzą przez kolejne poziomy.

Dzięki budowie silnej podstawy w sposobie uczenia się, włącznie z rozwojem tempa, koncentracji i rytmu, uczniowie zaczynają pracować samodzielnie. Uczą się poprawiać swoje własne błędy, a ich umiejętność rozwiązywania nowych problemów rośnie. Jednocześnie sprawnie przechodzą do pracy na poziomie wyższym niż ich poziom szkolny.

Przy pomocy zadań na zaawansowanym poziomie jesteśmy w stanie zmaksymalizować umiejętności każdego ucznia i w pełni rozwinąć jego potencjał. Nasi uczniowie zdobywają umiejętności uczenia się i budzą w sobie pasję do nauki na całe życie, co stanowi podstawę przyszłych sukcesów.