Metoda Kumon

W Kumon stawiamy sobie za cel szukanie potencjału u każdego ucznia. Instruktorzy Kumon dają swoim uczniom tyle wskazówek, by byli oni w stanie samodzielnie rozwiązać zadania. Tym sposobem uczniowie uczą się tego, że potrafią wszystko zrobić, o ile będą próbować, zwiększają poczucie własnej wartości i rozwijają umiejętności, by z własnej inicjatywy podejmować nowe wyzwania.

Kumon dąży do kształcenia świadomych, kompetentnych osób, które potrafią samodzielnie obrać drogę przez życie.

W Kumon jesteśmy przekonani, że najlepiej służymy dzieciom, wyposażając je w umiejętność, możliwie jak najwcześniejszego przyswojenia zaawansowanej matematyki poprzez samodzielną naukę.

Dzięki metodzie Kumon dzieci uczą się samodzielnie już od najmłodszych lat i zdobywają szeroki wachlarz fachowych umiejętności, jak i umiejętność samodzielnej nauki. Naszym celem jest wyposażenie dzieci, które uczą się w Kumon, w umiejętność dzielnego stawiania czoła wyzwaniom, zarówno w szkole, jak i poza nią. Wszystko to prowadzi do opanowania przez uczniów zdolności, nabywanych poprzez naukę z Kumon, pozwalających na realizację własnych celów i marzeń.

Metoda Kumon ma swoje źródło w miłości ojca do swojego dziecka

Podczas opracowywania metody Kumon jej założyciel, Toru Kumon, wyszedł z założenia, że jego syn miałby wystarczająco dużo czasu na rozwijanie innych zainteresowań, gdyby łatwo przychodziła mu nauka podczas lekcji matematyki w liceum. Następnie zaczął się zastanawiać, jak mógłby pomóc w domu swojemu dziecku opanować zaawansowaną matematykę.

Mając na celu rozwijanie samodzileności syna, Toru Kumon opracował własne materiały naukowe i swoją metodę nauczania. Przygotowane na luźnych kartkach zadania matematyczne powiązane z metodą samodzielnego uczenia się pozwoliły jego synowi na indywidualny rozwój.

Tym sposobem Toru Kumon stworzył metodę nauczania Kumon. Położył fundament dla zindywidualizowanej metody, dzięki której każdy uczeń w Kumon może się uczyć zgodnie ze swoimi umiejętnościami. Drugim priorytetem w Kumon jest poszukiwanie potencjału u każdego ucznia. Obydwa te aspekty stanowią nadal w Kumon największą wartość.

Dzięki metodzie Kumon uczniowie rozpoczynają naukę od swojego własnego punktu początkowego, który jest dostosowany do poziomu każdego ucznia, przy czym wiek lub klasa ucznia nie gra roli.