Program do języka angielskiego

Celem programu języka angielskiego Kumon jest rozwijanie u dzieci czytania ze zrozumieniem na zaawansowanym poziomie. Poprzez samodzielną pracę z programem uczniowie trenują rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem oryginalnych tekstów w języku angielskim. Zasada przy tym jest bardzo prosta: nowy, nieznany materiał ćwiczony jest z profesjonalnym wsparciem instruktora na bazie już opanowanego materiału.

Dziecko rozpoczyna naukę na swobodnym poziomie, przez co instruktor Kumon może obserwować, czy dziecko stabilnie rozwija umiejętność uczenia się. Podczas uczenia uwzględnia się tempo, koncentrację i rytm. Każdy uczeń rozpoczyna w swoim własnym, indywidualnym punkcie początkowym, który określany jest podczas testu klasyfikacyjnego.

Program nauki języka angielskiego rozpoczyna się od prostych słów, podstawowego budowania zdań i prowadzi do czytania zaawansowanych tekstów. Dzięki codziennej nauce uczniowie rozwijają czytanie ze zrozumieniem. Daje im to możliwość ukierunkowanego wyszukiwania informacji oraz interpretowania orginalnych tekstów literatury angielskiej. Tym sposobem stają się wytrawnymi czytelnikami, budują solidne podstawy logicznego myślenia, interpretowania i argumentowania.

Na drodze do ukończenia programu uczeń wraz z instruktorem pracuje nad gramatyką języka angielskiego, zapoznaje się początkowo z krótkimi historyjkami i tekstami przedmiotowymi, a następnie czyta fragmenty tekstów w oryginale takich znanych pisarzy anglojęzycznych, jak Roald Dahl, Anna Sewell czy Charles Dickens.

O Czytanie ze zrozumieniem, oryginalne teksty
M
N
L Czytanie ze zrozumieniem
K
J
I Gramatyka
H
G
F Struktura zdania
E
D
C Pierwsza codzienna komunikacja
B
A
2A Czytanie i pisanie
3A
4A
5A Rozumienie ze słuchu
6A
7A