Program do matematyki

Program matematyki Kumon zaczyna się na podstawach liczenia i sięga aż do rachunku całkowego. Przy tym uwzględnia się rozwój wiedzy podstawowej i przenoszenie materiałów nauczonych na praktykę. Nie korzysta się z kalkulatorów. Rozpoczynając naukę odpowiednio do swoich aktualnych umiejętności, każdy uczeń znajduje się na swobodnym poziomie nauczania. Indywidualny punkt początkowy określany jest podczas testu klasyfikacyjnego. Jak tylko zostanie osiągnięta odpowiednia baza, oraz rozwiną się umiejętności uczenia się , uczniowie kontynuują naukę z nowym, nieznanym materiałem. Wyzwanie opanowania nowego materiału nauczania umacnia rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki.

Poprzez codzienną rutynę i systematyczne rozwiązywanie arkuszy zadań oraz biegłe liczenie w pamięci uczniowie pogłębiają wiarą w siebie. Tym sposobem rozszerzają wachlarz umiejętności, by sprostać nowym wyzwaniom. Każdy stopień programu matematyki rozwija krok po kroku opanowaną wcześniej wiedzę.

Na drodze do ukończenia programu uczeń pracuje nad wieloma tematami, w tym nad równaniami liniowymi i kwadratowymi oraz układami równań; funkcjami wielomianowymi, wymiernymi, niewymiernymi, logarytmicznymi i trygonometrycznymi, jak i wartościami bezwzględnymi i funkcjami wykładniczymi, zbiorami i szeregami arytmetycznymi i geometrycznymi, wektorami, położeniami, różniczką funkcji i rachunkiem całkowym.

O Analiza
N
M
L
K Algebra
J
I
H
G
F Arytmetyka
E
D
C
B
A
2A
3A
4A Obszar przednumeryczny
5A
6A