Wspieranie dzieci przedszkolnych

Małe dzieci mają niepohamowane pragnienie uczenia się. Uczą się prawie przy wszystkim, co robią - z zaciekawieniem przyjmują nowe impulsy. Wykorzystanie ich chęci do nauki w sensowny sposób stanowi ważną podstawę dla dalszej nauki - przez całe życie. W jaki sposób dawać dzieciom codziennie nowe impulsy? Coraz więcej rodziców korzysta z KUMON, który dzięki zróżnicowanym i indywidualnie dostosowanym materiałom nauczania codziennie przyciąga i wspiera dzieci. Tym sposobem już małe dzieci mogą z dużą radością rozwijać umiejętność liczenia i naturalnie uczyć się języka angielskiego. Wszystko to robią samodzielnie, co jest ogromną zaletą później w szkole jak i życiu.
Jako rodzice mogą Państwo zaufać tej ponad 60-letniej, uznanej na całym świecie metodzie, która w ustrukturyzowany sposób, po kawałeczku każdego dnia rozwija u dzieci rozumienie matematyki i języka angielskiego.
Tak mówią nasi klienci:
„Nauka wchodzi do głowy najlepiej we wczesnym wieku!”, mówi Julia Kenter z Kolonii, której córka uczy się z KUMON matematyki. „Ważny jest obecny wkład. Podstawy, które teraz kształtują się u naszej 5-letniej córki, niezwykle ułatwią jej później opanowanie wyższej matematyki i logicznego myślenia." Teraz jestem przy odejmowaniu. Później będzie mnożenie, później co raz wyższe mnożenie, a na końcu najwyższe mnożenie!” Antonia z Kolonii Radertal rozkłada ramiona i cieszy się z wszystkich rodzajów zadań, które na nią czekają.

Przeczytajcie Państwo, jak KUMON wprowadza małe dzieci w matematykę.

• W przedmiocie matematyka dziecko na podstawie kolorowych ilustrowanych materiałów ćwiczy liczenie, określanie ilości i czytanie liczb oraz zapoznaje się z systemem dziesiątkowym. Z metodą KUMON wprowadzane jest w naturalny sposób dodawanie. Na takiej podstawie można dalej uczyć się w formie zabawy i - zanim rozpocznie się szkoła - odkrywać kolejne obszary matematyki. Państwa dziecko traktuje liczenie jak interesujące wyzwanie, w którym chodzi o to, podobnie jak w grze, by coś poprawnie rozwiązać. Sukces i pochwała motywują do dalszej pracy.
• Wiele dzieci z chęcią uczy się czegoś nowego, chętnie robią „same”, równie chętnie powtarzają - i chętnie „jeszcze raz” robią to samo! Dokładnie takich aspektów doświadczają w KUMON. Z punktu widzenia osoby dorosłej oznacza to: nowo nauczony materiał ma być dokładnie ćwiczony, aż będzie utrwalony. Dzieci nabywają umiejętności liczenia jako podstawowe narzędzie. Nawet we śnie wiedzą, ile wynosi osiem plus siedem. Dokładnie taka automatyzacja podstaw umożliwia dzieciom rozwinięcie zrozumienia wyższej matematyki i kreatywnego rozwoju.

Matematyka KUMON obejmuje:
• Dostosowane do dzieci wprowadzanie w świat liczb
• Sprawiającą radość naukę przez powtarzanie
• Ustrukturyzowaną i ukierunkowaną konstrukcję programu nauczania (cel długoterminowy: samodzielne obchodzenie się z wyższą matematyką dzięki wczesnemu rozpoczęciu nauki)
• Indywidualne tempo nauczania – każdego dnia o mały krok dalej
• Indywidualną opiekę instruktora centrum nauczania

Przeczytajcie Państwo, jak KUMON wprowadza małe dzieci w język angielski.

• Państwa dziecko codziennie słucha materiałów na CD i powtarza je. Przy tym obserwuje odpowiednie obrazy i słowa. Łączy to co widzi i słyszy, uczy się języka angielskiego tak naturalnie, jak języka ojczystego. Dzięki codziennemu kontaktowi z językiem („zanurzenie językowe”) przyswaja struktury językowe i rozwija wyczucie językowe. Zgodnie z naszym doświadczeniem już małe dzieci poprzez powtarzanie CD rozwijają doskonałą wymowę.
• KUMON korzysta z doświadczenia, zgodnie z którym dzieci mogą o wiele więcej, niż od nich często oczekujemy. W związku z tym
nasz program języka angielskiego rozpoczyna się od piosenek i słów oraz prostych zdań, których dzieci chętnie słuchają i powtarzają. Stale zwiększają się wymagania, za którymi dzieci chętnie podążają. Po rozwinięciu się pierwszego słuchania ze zrozumieniem, dziecko zaczyna czytać i pisać po angielsku. Zostaje wprowadzane do struktur gramatycznych, słucha i czyta krótkie historyjki, które stają się coraz bardzie rozbudowane. Następnie przychodzi czas na słuchanie i powtarzanie. Podczas wszystkich faz dziecko jest indywidualnie wspierane przez instruktora centrum nauczania. Wielu rodziców jest zaskoczonych, że ich dziecko po przepracowaniu programu KUMON, przy codziennej, półgodzinnej inwestycji czasowej, potrafi czytać oraz rozumie oryginalną literaturę w języku angielskim na długo zanim zostanie wprowadzona w szkole.

Język angielski KUMON obejmuje:
• Codzienne „Zanurzenie językowe”: słuchanie CD, powtarzanie, czytanie i pisanie
• sprawiającą radość naukę przez powtarzanie (naturalne uczenie się, podobnie jak języka ojczystego)
• Ustrukturyzowaną i ukierunkowaną konstrukcję programu nauczania (cel długoterminowy: czytanie ze zrozumieniem wymagających tekstów)
• Indywidualne tempo nauczania – każdego dnia o mały krok dalej
• Indywidualna opieka instruktora centrum nauczania

KUMON w praktyce

KUMON dla uczniów w wieku przedszkolnym funkcjonuje dokładnie jak w przypadku innych grup wiekowych:
Dwa razy w tygodniu dzieci przerabiają materiały KUMON w centrum nauczania i pod nadzorem instruktora lub instruktorki, który/a w razie konieczności pracuje z nimi 1:1. Na resztę tygodnia otrzymują indywidualnie dobrany materiał, którym zajmują się w domu, by każdego dnia otrzymywać sensowny input.