Preguntes freqüents

P: En què es diferencia Kumon de les classes particulars i de l'aprenentatge a classe?

Kumon ofereix molt més que unes classes particulars i empra un mètode diferent del que s’utilitza tradicionalment a classe. Més que preparar l’alumne per a un examen o una avaluació en concret, Kumon li permet aprendre a estudiar pel seu compte, mitjançant una orientació individualitzada i un material didàctic elaborat minuciosament.

L’alumne experimenta una millora des del primer dia, ja que consolida la capacitat d’aprendre a estudiar tot sol i la confiança en les seves pròpies capacitats. Així doncs, no depèn mai de les capacitats i els coneixements de la resta dels alumnes ni es veu limitat per ells.

 

P: Es pot començar en qualsevol moment de l'any?

L’alumne pot començar a treballar en qualsevol moment de l’any. Kumon no s’associa al calendari escolar. Els programes estan dissenyats perquè, una vegada que comenci, l’alumne treballi al seu ritme i d’una manera constant al llarg del temps.

P: Kumon és per a infants amb dificultats d'aprenentatge o per a infants amb altes capacitats?

Kumon és per a qualsevol infant, tingui el nivell que tingui. I podem sostenir aquesta afirmació perquè oferim un mètode educatiu individualitzat que sempre es planteja una pregunta: «Què és el millor per a aquest infant en particular?». Després de la realització d’un test de diagnòstic, s’elabora una planificació d’estudi destinada a fer que aquest alumne desenvolupi la seva capacitat i assoleixi i fins i tot superi el seu nivell escolar, independentment de quin hagi estat el seu punt de partida. Kumon és apte per a infants amb necessitats educatives especials i infants amb altes capacitats intel·lectuals, així com per a tots els qui desitgen rendir més i explotar el seu veritable potencial d’aprenentatge.

P: Quina edat cal tenir per començar l'estudi amb Kumon?

Amb Kumon és possible aprendre a estudiar des de pràcticament qualsevol edat. Tenim alumnes de tan sols dos anys i d’altres que es preparen per accedir a la universitat. El programa de Matemàtiques està dirigit a infants i adults. Com més aviat comencin, abans podran començar a desenvolupar les seves habilitats i acumular més beneficis; quan una família senti que està preparada per comprometre’s amb un pla d’aprenentatge a llarg termini, Kumon estarà llest per contribuir en el seu objectiu.

P: Quina relació hi ha entre els programes Kumon i l'edat dels alumnes?

Simplement, no n’hi ha. Els alumnes de Kumon avancen en funció de la capacitat que tenen a cada moment, no segons la seva edat, perquè creiem que cada infant té un potencial il·limitat i pot fer tasques avançades si rep orientació individualitzada a un ritme adequat. Tenim infants de la mateixa edat que estudien amb materials diferents i infants d’edats diferents que estudien amb els mateixos materials. Tot depèn de les necessitats de l’alumne, però no de la seva edat.

P: De quina manera ajudarà Kumon el meu fill amb els deures de l'escola?

Com a programa global, Kumon no segueix un currículum escolar, sinó que el complementa. L’objectiu principal del mètode Kumon és desenvolupar habilitats pròpies de l’aprenentatge autodidacte i aprendre a estudiar d’una manera optimitzada. Per aconseguir-ho, Kumon porta els alumnes més enllà del nivell que estudien a l’escola i els ofereix materials d’aprenentatge amb els quals desenvolupen noves estratègies d’aprenentatge per superar amb èxit cada dificultat amb què es troben.

Una vegada desenvolupades, aquestes habilitats d’aprenentatge autodidacte permeten als alumnes millorar el seu rendiment escolar en tots els aspectes. Creiem fermament que qualsevol alumne de Kumon té potencial per fer tasques el nivell de les quals supera el que estaria associat a la seva edat, la qual cosa els permet treure el màxim partit a l’escola i sentir-se capaços d’aconseguir qualsevol objectiu que es proposin.

Kumon s’adapta al nivell ideal de cada alumne, independentment de la seva edat, la qual cosa garanteix que el material amb què es troba amplia i desenvolupa les seves habilitats, confiança i capacitat. Aquest tipus de diferenciació individual és un avantatge únic del programa i el converteix en un complement eficaç del programa escolar que va més enllà d’unes simples classes particulars.

P: Per què els alumnes de Kumon han de resoldre quadernets cada dia?

Aprendre a estudiar cada dia és sens dubte un compromís que requereix dedicació i perseverança, si bé la càrrega de treball és reduïda. Aquest és el nostre plantejament, perquè és més eficaç treballar una mica cada dia que assumir sessions d’estudi llargues cada cert temps. Així, l’alumne aprèn d’una manera més eficient i progressa amb més garanties, ja que aplica el que va aprenent. A més, la rutina fomenta un bon hàbit d’estudi i una actitud positiva davant l’aprenentatge.

P: Per què Kumon dóna tanta importància a cronometrar el treball?

La fluïdesa és bàsica per dominar un tema, que no només implica resoldre la tasca d’una manera precisa i sense errors, sinó també d’una manera ràpida. Saber quant és 8 x 7 és una cosa; conèixer-ne la resposta d’una manera automàtica és una altra de molt diferent. Es requereix fluïdesa, i no només precisió, per abordar amb èxit tasques més complicades.

P: Com aprèn un alumne de Kumon?

Kumon és un programa d’aprenentatge autodidacte. Amb la finalitat de desenvolupar les habilitats pròpies d’aquest tipus d’aprenentatge, als centres Kumon el professor no es col·loca davant de la classe per explicar els continguts del programa. El funcionament dista molt de les classes particulars tradicionals. El material didàctic s’ha dissenyat minuciosament per ensenyar a estudiar l’alumne, a trobar la resposta pel seu compte, si bé aquest sempre estarà acompanyat per un professor. El paper del professor és observar l’infant mentre treballa, assegurar-se que evoluciona al ritme adequat i programar la seva tasca en funció de la capacitat que tingui a cada moment.

P: Amb quina freqüència va l'alumne al centre Kumon i quant de temps hi roman?

És recomanable que els alumnes vagin al centre Kumon dues vegades la setmana i hi romanguin fins que acaben la tasca que tenen assignada aquell dia, és a dir, uns 30 minuts per programa habitualment. Això depèn de les seves necessitats, de la dificultat de la tasca i del ritme del centre.

P: Com puc ajudar el meu fill a casa?

Darrere tot alumne que aprèn, millora i gaudeix estudiant, hi ha una família que li dóna suport; i a Kumon, molt més. L’alumne ha de ser capaç de resoldre la tasca diària d’una manera autònoma, ja que en cada full d’estudi es treballen habilitats desenvolupades en un nivell anterior. És possible que a casa tendeixi a demanar ajuda, però ha d’aprendre a estudiar i solucionar els quadernets pel seu compte.

Per ajudar els fills mentre estudien a casa, la família ha de seguir aquestes pautes:

• Oferir-li un lloc i un temps habituals d’estudi,

• Assegurar-se que no hi hagi distraccions a la zona d’estudi,

• Revisar la seva feina per tal que corregeixin els seus possibles errors,

• Animar-lo i lloar el seu esforç,

• Mantenir una bona comunicació amb el professor.
 

P: I si no tinc un nivell de matemàtiques gaire bo?

Kumon és un mètode d’aprenentatge autodidacte, una manera diferent i eficaç d’aprendre a estudiar, per la qual cosa no fa falta ensenyar res a casa; de fet, és recomanable no fer-ho. Tots els exercicis i els quadernets es basen en els anteriors. El paper de la família és, per tant, donar suport i animar els fills, comunicar al professor qualsevol informació que sigui rellevant per al seu progrés, que ell al seu torn transmetrà, i comprovar els seus resultats o qualificar la seva tasca els dies que la faci a casa. Així, aprendrà amb el material didàctic i el professor el guiarà en l’aventura de convertir-se en un alumne autònom. Nosaltres donem a la família els llibres correctors perquè sigui més fàcil qualificar la tasca dels alumnes.

P: I si no hi ha cap centre Kumon prop d'on visc?

Per als alumnes que no visquin prop de cap centre o que no poden assistir a cap, Kumon ofereix la possibilitat d’estudiar el programa de Matemàtiques per correspondència.