Μια εκπαίδευση παγκοσμίου επιπέδου για το παιδί σας

Στην Kumon πιστεύουμε, πως κάθε παιδί διαθέτει απεριόριστο και συχνά ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Ως εκ τούτου, μέσα από τα μοναδικά προγράμματα μάθησης που διαθέτουμε, επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε σε κάθε μαθητή την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να χειριστεί αυτόνομα ύλη προχωρημένου επιπέδου. Με περισσότερους από 4 εκατομμύρια μαθητές να μαθαίνουν με τη μέθοδο Kumon σε πάνω από 50 χώρες και επικράτειες ανά τον κόσμο, κάθε λεπτό της ημέρας που περνάει ένα παιδί ωφελείται από τη μέθοδο Kumon.

Με τη μοναδική μέθοδο μάθησης Kumon, παρέχεται υποστήριξη στα παιδιά, προκειμένου να φτάσουν σε προχωρημένο επίπεδο με το δικό τους ρυθμό. Καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν τις ικανότητές τους μέσα από την αυτομάθηση και βιώνουν την αίσθηση της επιτυχίας, αυξάνεται τόσο η αυτοπεποίθηση όσο και ο ενθουσιασμός τους για μάθηση.

Ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά μελετούν μαθηματικά, ανάγνωση ή αγγλικά ως ξένη γλώσσα με τη μέθοδο Kumon, τα σχολαστικά σχεδιασμένα φυλλάδια ασκήσεων συνοδεύουν τα παιδιά βήμα-βήμα στο ταξίδι από τα απλά στα πιο περίπλοκα προβλήματα. Έτσι, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους ακριβώς στο ρυθμό που διατηρεί την όρεξή τους για μάθηση.

Καταρτισμένοι και αφοσιωμένοι παιδαγωγοί παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε μαθητή, φροντίζοντας να ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους και μέσα από ένα καθημερινό εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων να μεγιστοποιούν το δυναμικό τους.

Στην Kumon, τα παιδιά δεν περιορίζονται από τις δεξιότητες ή τις γνώσεις κάποιων άλλων. Σε κάθε παιδί δίνεται η ευκαιρία να προχωρά όσο του επιτρέπουν οι ικανότητές του. Ταυτόχρονα του παρέχεται υποστήριξη με εμπεριστατωμένη μέθοδο, καταρτισμένο παιδαγωγό και φυλλάδια ασκήσεων, που διαμορφώνονται εδώ και 60 χρόνια με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, που θα το ωφελήσουν σε ολόκληρη τη ζωή του.