A Kumon tanulással kapcsolatban feltett gyakori kérdések

Kérdés: Mennyiben különbözik a Kumon a magántanártól vagy a tanórától?

A Kumon sokkal többet ad, mint a felkészítő magántanár és különbözik a hagyományos tanórától is. A Kumon a gyerekeket nem konkrét tesztekre vagy dolgozatra készíti fel, hanem egyéni útmutatással és gondosan felépített feladatlapokkal önálló tanulásra serkenti.
Ahogyan a Kumon diák önálló tanulási képességei fejlődnek és egyre jobban bízik képességeiben, már az első naptól kezdve sikerélményekben van része. A Kumon diák ezért soha nem függ mások tudásától és képességeitől, és azok nem is korlátozzák őt.

Kérdés: A Kumon a nehézségekkel küzdőknek vagy inkább a tehetséges gyerekeknek szól?

Mindegyiküknek, és az összes többinek is a kettő között.
Ezt egyedülálló pedagógiai nézőpontunk miatt állíthatjuk, ami mindig azt nézi: „Mi a legjobb ennek a konkrét gyereknek?” A felmérő tesztet követően elkészül a gyerek képességeit fejlesztő tanulási terv, amivel a Kumon által meghatározott nemzetközi szintet majd meghaladja, tekintet nélkül honnan indul. A Kumon örömmel fogadja a speciális nevelési igényű gyerekeket, a jó adottságú, tehetséges gyerekeket és mindenkit, aki úgy érzi, többre képes, és ki szeretné bontakoztatni képességeit.

Kérdés: Hány éves korban lehet kezdeni a Kumonnál?

Bármilyen korban. Vannak egészen fiatal, két éves diákjaink és olyanok is, akik már az egyetemre készülnek. Minél hamarabb kezdi el a gyerek, annál hamarabb kezdenek fejlődni a képességei, és annál nagyobb lesz az eredmény. Amikor a család a hosszú távú tanulás mellett dönt, a Kumon örömmel fog segíteni a céljaik elérésében.

Kérdés: Hogyan veszi figyelembe a Kumon program a gyerek életkorát?

Nincs kapcsolatban vele. A Kumon-diák jelenlegi képességei és nem életkora szerint halad előre. Hitvallásunk szerint minden gyerek képességei korlátlanok, és a nehéz munkával is megbirkózik, ha megfelelően ütemezett egyéni instrukciókat kap. Vannak hasonló korú diákjaink, akik más anyagot tanulnak, és különböző korú gyerekek, akik ugyanabban a témakörben oldanak meg feladatsorokat. Minden a diák tudásától függ, nem a korától.

Kérdés: Hogyan fogja a Kumon segíteni gyerekemet az iskolai munkában?

A Kumon az egész világon működő globális program, iskolai tanmenetet nem követ, sokkal inkább kiegészíti azt a világ minden táján. A Kumon módszer fő célja az önálló tanulási képességek fejlesztése. Ezért a gyerekeket az iskolai szintet meghaladóan is foglalkoztatja – ha eljutottak saját évfolyamuk szintjére-, és olyan nem ismerős tananyagot kapnak, amely arra készteti őket, hogy az új feladat sikeres megoldásához új tanulási stratégiát alakítsanak ki.
A kialakult önálló tanulási képességek javítják majd a diák teljesítményét – nemcsak matematikából. Valljuk, hogy minden Kumon-gyerek képes lesz nehéz, a kora szerinti nemzetközi szintet meghaladó munkát végezni, így képes lesz többet profitálni az iskolából. De amíg a tudása nincs a megfelelő szinten, addig az a legfontosabb, hogy biztos alapokat teremtsünk.
A Kumon a diákot mindig éppen a megfelelő szinten foglalkoztatja - korától függetlenül - , ez is biztosítja, hogy a tananyaggal való találkozás révén bővüljön és fejlődjön jártassága, magabiztossága, képességei. Ez a fajta egyéni differenciálás a program egyedülálló előnye, ami hatékonyan egészíti ki az iskolai tananyagot.

Kérdés: Miért kell a Kumon diáknak mindennap feladatlapokat megoldania?

A mindennapi munka valóban nagy elhatározást, erős akaratot és kitartást igényel még akkor is, ha az elvégzendő munka nem sok. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy sokkal hatékonyabb, ha a gyerek rendszeresen, napi szinten végez el egy bizonyos mennyiségű munkát, mintha ugyanazt egy hosszabb idejű tanulás során beiktatott szünetekkel végezné el. Így hatékonyabban tanulnak, gyorsabban haladnak, miközben használják a megszerzett tudást. Ez a rendszeresség segíti az eredményes tanulási szokások kialakulását is, és így a gyerek is hajlamosabb pozitívan viszonyulni a tanuláshoz.

Kérdés: Miért olyan fontos a Kumonnál az idő feljegyzése?

Az igazi tudás: nem elég a feladatot jól megoldani, gyorsan kell megoldani! Egészen más kitalálni azt, hogy mennyi 8x7, és megint más azonnal rávágni az eredményt. Azaz a pontosság mellett a gyorsaságnak is nagy szerepe van. Ezért csak akkor kaphat nehezebb feladatokat, ha az fenti feltételek teljesültek.

Kérdés: Hogyan tanulnak a Kumonnal a diákok?

Nálunk nem áll tanár az osztály előtt. A gondosan kialakított feladatlapok arra tanítják a gyerekeket, hogyan találják meg saját maguk a válaszokat, miközben az instruktor vezeti őket ezen az úton. Az ő feladata, hogy a gyerek munkáját szemmel tartva biztosítsa a megfelelő tempójú fejlődést és a gyerek mindenkori képességének megfelelő feladatokat.

Kérdés: Mennyit kell segítenem a gyermeket otthon ennél a módszernél?

Minden sikeres diák mögött szülői támogatás van, sehol sem igazabb ez, mint a Kumon tanulásnál. A gyerek maga meg fogja tudni oldani a napi feladatát, mert minden feladatlap arra épít, amit az előző szinten már elsajátított. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a gyerek segítséget kér, de amennyire csak lehet, a munkát neki A Kumon önálló tanuláson alapuló program, az önálló tanulás képességét kívánja fejleszteni, magának kell megoldania.
A gyermek otthoni tanulását a következő módon támogassa:
• Biztosítson a tanuláshoz rendszeresen időt és helyet!
• Gondoskodjon, hogy a tanulástól semmi ne vonja el a gyerek figyelmét!
• Minden nap ellenőrizze gyermeke munkáját! Javíttassa ki a hibákat!
• Dicsérje, bátorítsa, amikor csak lehet!
• Építsen ki jó viszonyt az oktatóval!