Leren voor de lange termijn

Bij Kumon geloven we dat ieder kind een onbeperkt, en vaak onaangesproken, kennispotentieel heeft. Door ons unieke studieprogramma proberen we daarom bij elke leerling het zelfvertrouwen en de zelfstandige leervaardigheden te stimuleren, die nodig zijn om zelfstandig gevorderd werk aan te pakken. Met meer dan 4 miljoen leerlingen die bij Kumon studeren in 52 landen en regio's in de wereld, profiteert er elke minuut van iedere dag een kind van het studeren met Kumon.

Via de unieke Kumon-leermethode worden kinderen gesteund om op eigen tempo een gevorderd studieniveau te bereiken. Naarmate leerlingen hun leervermogen ontwikkelen door middel van zelfstudie en het gevoel ervaren dat ze iets hebben bereikt, zullen ze ook meer zelfvertrouwen krijgen en enthousiaster worden om te leren. De zorgvuldig ontworpen wiskunde werkbladen nemen de kinderen mee op een stapsgewijze reis van eenvoudige naar complexe problemen. Door het werken in hun eigen leerniveau wordt de motivatie verhoogd, waardoor het succes groter wordt.

De getrainde en toegewijde instructeur biedt begeleiding aan iedere individuele leerling, waarmee ontdekt kan worden waartoe de kinderen in staat zijn, en waardoor ze hun potentieel verder ontplooien met ieder werkblad dat ze maken.

Bij Kumon worden kinderen niet beperkt door de vaardigheden of kennis van anderen. Ieder kind krijgt de kans om zo ver te komen als waartoe hij/zij in staat is, met de steun van een gevestigde methode, een vaardige instructeur, en werkbladen die een ontwikkeling van meer dan 60 jaar hebben doorgemaakt om vaardigheden te ontwikkelen waar leerlingen hun hele leven van zullen profiteren.