Het Kumon-wiskundeprogramma

Het Kumon-wiskundeprogramma richt zich op het ontwikkelen van een hoog wiskundig vermogen in elke leerling, naast de mentaliteit en de vaardigheden voor zelfstudie. Het op werkbladen gebaseerde programma gaat stapsgewijs vanaf de allereerste beginselen van het tellen en rekenen tot het analyseren en verder, alles zonder de hulp van een rekenmachine.

Iedere leerling begint op een comfortabel niveau, zodat er een solide basis voor het leren en de studievaardigheden wordt opgebouwd die nodig is voor het met succes aanpakken van verder gevorderd werk. De zorgvuldig ontworpen werkbladen introduceren nieuwe onderwerpen zodat ze die zelf kunnen begrijpen, waarbij leerlingen worden aangemoedigd om het reeds geleerde toe te passen om zo problemen op te lossen die ze nog nooit eerder hebben gezien.

Door een dagelijkse studie van het programma ontwikkelen Kumon-leerlingen een voorkeur voor mentale wiskunde en het zelfvertrouwen om hun vaardigheden toe te passen om nieuwe uitdagingen te overwinnen. Ieder niveau van het wiskundeprogramma bouwt verder op de vaardigheden die in het vorige niveau zijn ontwikkeld. Dit garandeert een degelijk begrip en het vermogen om het geleerde in de praktijk te brengen.

De nadruk wordt gelegd op vlot kunnen werken maar ook ophet begrijpen van de manier waarop een berekening werkt, zodat leerlingen de meest efficiënte benadering kunnen kiezen om een probleem op te lossen. Door individuele instructie ontwikkelen leerlingen hun mentale behendigheid en maximaliseren ze hun vermogen,waardoor een generatie van leerlingen met zelfvertrouwen ontstaat, die binnen en buiten de school goed presteren.

Naast de 20 niveau's van de kern van het wiskundeprogramma wordt er een extra niveau aangeboden voor een groot aantal verschillende toegepaste wiskunde-onderwerpen.

O Analyse
N
M Functies
L
K
J Basis-algebra
I
H
G
F Breuken
E
D Vermenigvuldigen, delen en verticale methoden
C
B
A Getallen schrijven; uit het hoofd optellen en aftrekken
2A
3A
4A
5A Tellen
6A